Certifikati

Svojo kakovost lahko potrdimo tudi s certifikatoma standarda kakovosti ISO 9001:2015 in odgovornega upravljanja z gozdovi FSC ®.
Proizvodi so dobavljivi kot FSC® certificirani le na zahtevo.

Vodstvo in vsi zaposleni so zavezani k izpolnjevanju zahtev naših strank, zakonskih in regulativnih zahtev ter zahtev standarda SIST EN ISO 9001: 2015 (v nadaljevanju: ISO 9001), standarda dobre proizvodnje in standarda FSC®, da lahko izpolnjuje zahteve družbe.

POLITIKA HIGIENE

Vodstvo in zaposleni so zavezani izpolnjevanju zahtev naših strank, zakonskih in regulativnih zahtev kot tudi zahtev standarda FEFCO GMP, ki zagotavlja dobro proizvodnjo v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kartonskih izdelkov.

Za dosego te politike smo v prizadevanje zagotavljanja visoke kakovosti izdelkov vključili vse zaposlene. Na ta način si prizadevamo izvajanje vseh proizvodnih procesov z upoštevanjem higienskih pravil.

Spodbujamo izobraževanje vseh zaposlenih in imamo vzpostavljen nadzor nad delovnimi aktivnostmi in tako zagotavljamo skladnost s pravili dobre proizvodnje ter varnost in kakovost naših izdelkov.

Ker menimo, da je kakovost za naše stranke najpomembnejša, smo se odločili, da bomo v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti vzpostavili in ohranili pravila dobre proizvodne prakse v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001.

Naše vodstvo je vzpostavilo higiensko politiko. Med vsakih letnim pregledom poslovodstva preverimo, kako se izvaja politika, njeni cilji ter ali jih ustrezno opravljajo.

Naša higienska politika:

  • na prvem mestu sta kakovost in varnost izdelkov, ter izvajanje zakonodaje na področju dela
  • svojim zaposlenim zagotavljamo izobraževanje, usposabljanje in motivacijo za zagotavljanje kakovosti dela, ob upoštevanju higienskih pravil in dobre proizvodne prakse
  • konstantno izboljšujemo svoje procese z nenehnim izobraževanjem zaposlenih, uvajanjem novih rešitev, izboljšavami in merjenjem doseženih rezultatov
  • dosledno upoštevamo zahteve standarda FEFCO GMP.

Domžale, 5 Februar 2019
Generalni direktor podjetja:
Vlasta Lebeničnik

POLITIKA KAKOVOSTI

Vodstvo in vsi zaposleni so zavezani k izpolnjevanju zahtev naših strank, zakonskih in regulativnih zahtev ter zahtev standarda SIST EN ISO 9001: 2015 (v nadaljevanju: ISO 9001), standarda dobre proizvodnje in standarda FSC®, da lahko izpolnjuje zahteve družbe.

Za dosego te politike smo v prizadevanje za zagotavljanje kakovosti vključili vse zaposlene. Z dobro načrtovanim in usklajenim delom skušamo vse svoje naloge izvesti pravilno, pravočasno in po konkurenčnih cenah.

Spodbujamo izobraževanje vseh zaposlenih, uvajamo nove tehnologije za meritve in preglede, najsodobnejšo opremo in organizacijske rešitve za zmanjšanje odzivnega časa, znižanje stroškov in izboljšanje kakovosti našega dela.

Ker menimo, da je kakovost najpomembnejša za naše stranke, smo se odločili, da bomo vzpostavili in vzdrževali sistem kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001, dobre proizvodnje in FSC®. Z doslednim upoštevanjem politike zagotavljanja kakovosti, izvajanjem postopkov sistema vodenja kakovosti, izvajanjem notranjih revizij ter prepoznavanjem tveganj in priložnosti ter deležnikov v okviru naših poslovnih dejavnosti spremljamo uspešnost sistema vodenja kakovosti, hkrati pa nenehno izboljšujemo naše poslovanje z uvedbo novih ukrepov.

Prizadevamo si, da z uvajanjem nenehnih izboljšav izboljšujemo zadovoljstvo naših strank in zaposlenih, širši družbeni skupnosti pa želimo zagotoviti kakovostne izdelke in storitve.

Vodstvo je vzpostavilo politiko kakovosti. Med vsakim letnim pregledom poslovodstva preverja, kako se izvaja kakovostna politika in njeni cilji, ter ali jih ustrezno dopolnjuje.

Na podlagi tega želimo zagotoviti sledljivost certifikatnih materialov in zagotoviti kakovostne izdelke z uvedbo ustreznih metod za določanje stanja delovanja naših procesov. Določili smo tudi zahteve za dobavitelje, ki zagotavljajo certifikatne materiale, da bi zagotovili kakovost vhodnih materialov in izdelkov ter zadovoljstvo strank.

Določili smo naslednjo politiko glede kakovosti in skladnosti s shemo FSC®:
a) nenehno izboljšujemo sistem vodenja kakovosti
b) kakovost naših storitev je eden glavnih razlogov, da lahko stranke izberejo naše storitve
c) zadovoljne stranke so naš poslovni uspeh
d) spoštujemo in izvajamo zakonodajo na področju našega dela
e) svojim zaposlenim zagotavljamo izobraževanje, usposabljanje in motivacijo za zagotavljanje kakovosti dela spodbujamo predloge za izboljšanje in izmenjavo izkušenj s sorodnimi organizacijami
f) izboljšujemo svoje procese z nenehnim izobraževanjem zaposlenih, uvajanjem novih rešitev, izboljšavami in meritvami doseženih rezultatov
g) dosegamo konkurenčne cene z nenehnim zniževanjem stroškov in meritvijo doseženih rezultatov
h) dosegamo zabeležene roke izdelave z učinkovito razdelitvijo dela, spremljanjem rokov izvajanja in z osebno odgovornostjo
i) naša glavna skrb je stalni napredek v kakovosti našega poslovnega procesa
j) zagotavljamo sledljivost certifikatnih materialov in izpolnjujemo pričakovanja naših strank, da omogočimo identifikacijo in sledljivost naravnih materialov
k) izpolnjujemo zahteve za zagotovitev varnosti izdelka, kot je standard dobre proizvodne prakse.

Domžale, 5. februar 2019
Generalni direktor:
Vlasta Lebeničnik

POLITIKA, KI ZAGOTAVLJA ZASLEDLJIVOST CERTIFICIRANEGA LESA FSC® (5.3)

ANNEX B

Samoizjava

glede FSC-POL-01-004

(Politika o združenju organizacij s FSC®)

Organizacija je pridružena Svetu za upravljanje gozdov A.C. ali eni od njenih podružnic (v nadaljevanju FSC®), če je član ali pa ima pogodben odnos s FSC®. Podpisana organizacija izrecno navaja, da je prebrala in razumela »Politiko združevanja organizacij s FSC®«, objavljeno pod www.fsc.org. Ta politika določa stališče FSC® glede nesprejemljivih dejavnosti organizacij in posameznikov, ki so že ali bi se želele povezati s FSC®, kot tudi mehanizem za odcepitev.

Glede na zgoraj navedeno besedilo, se organizacija izrecno strinja, da trenutno in v prihodnosti, dokler obstaja odnos s FSC®, ne bo neposredno ali posredno vključena v naslednje nesprejemljive dejavnosti:
a) Nezakonito sekanje ali trgovanje z nezakonitim lesom ali gozdnimi proizvodi
b) Kršitev tradicionalnih in človekovih pravic pri gozdarskih dejavnostih
c) Uničenje visokih vrednosti ohranjanja gozdarskih dejavnosti
d) Pomembna preusmeritev gozdov v nasade ali negozdne namene
e) Vnos gensko spremenjenih organizmov v gozdarske dejavnosti
f) Kršitev katere koli temeljne konvencije ILO, kot je opredeljena v deklaraciji ILO o temeljih načelih in pravicah pri delu.

Generalni direktor OMICRON d.o.o.: Vlasta Lebeničnik
Generalni direktor NOVIAL d.o.o.: Damjan Lebeničnik
Domžale, 2 Februar 2019